Z ustanovitvijo Občine Dol pri Ljubljani leta 1995 se je začela uresničevati ideja o knjižnici. Občinski svet občine Dol pri Ljubljani je 8. 7. 1997 sprejel sklep o ustanovitvi Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani za opravljanje knjižničarske dejavnosti na območju občine Dol pri Ljubljani. Knjižnica je začela poslovati kot samostojna enota v sestavi zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani pod vodstvom ravnatelja zavoda. Knjižnica ni samostojni zavod, ampak je enota zavoda OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, zato je njeno poslovanje usklajeno z zakonskimi in drugimi pravnimi podlagami ter internimi predpisi, ki veljajo za zavod OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani ter eksterno zakonodajo, ki velja za področje kulture in knjižnične dejavnosti. Knjižnica je avtomatizirana že od začetka njenega delovanja in je sestavni del knjižničarske mreže COBISS/OPAC. Od jeseni 2009 je vključena v COBISS/OPAC sistem Mestne knjižnice Ljubljana (MKL). Knjižnica ni ena izmed knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana, je pa vključena v njihov sistem COBISS/OPAC, zato tehnično deluje kot ena od organizacijskih enot MKL. Člani Knjižnice Jurij Vega (KJV) imajo zagotovljene vse storitve MKL v celi mreži krajevnih knjižnic MKL, vključno z izposojajo knjižničnega gradiva. Velja tudi obratno, da si člani MKL poslužujejo brezplačnih storitev v KJV, vključno z izposojo knjižničnega gradiva KJV. Obiskovalci, ki obiskujejo le KJV, si lahko izposojajo gradivo z izkaznico KJV, če pa si želijo izposoditi gradivo v katerikoli knjižnici MKL, pa morajo uporabljati za izkaznico Urbano, oz. si jo tam priskrbeti. Z Urbano pa si lahko gradivo izposojajo tudi v KJV. V novozgrajenih knjižničnih prostorih (od poleti 2016) se v delu prvega nadstropja nahaja tudi šolska knjižnica, ki deluje po sistemu šolskih knjižnic. Dejavnosti obeh knjižnic se ločujeta, le v kakšnih skupnih zadevah se dopolnjujeta. Zaradi prostorske stiske šole se obe knjižnici nahajata v isti stavbi.

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)