Brošura – izdali smo jo ob 10. obletnici delovanja Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani.