Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. MEGA kviz

Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Notranjskim muzejem Postojna.

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju karseda široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje ter spodbuja branje poučnih knjig in obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo pet sklopov.

Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza pripravimo priporočeno literaturo, mini strip v nadaljevanjih in razpišemo likovni natečaj.

KRAS ≡ KAMEN + VODA

Kras skriva na površju in v podzemlju neprecenljive dragocenosti, ki sodijo v zakladnico naše naravne in kulturne dediščine. V letošnjem ciklu bomo izvedeli, kako je slovenski kras zaslovel po vsem svetu in postal – kras.

 

V šolskem letu 2017/2018 so v MEGA kviz uvrščeni naslednji vsebinski sklopi:

  • Luknjasti kraški svet
  • Vse se je začelo v morju
  • Skrito kraško podzemlje
  • Jama: včasih zatočišče za praljudi, danes na žalost za smeti
  • Človek in kras

MEGA kviz lahko rešujete od 25. oktobra 2017 do 15. maja 2018 na www.megakviz.si.